Mã số biển xe 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam bạn có biết

Căn cứ theo Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 quy định về biển số xe 63 tỉnh thành Việt Nam được đánh thứ tự bắt đầu từ số 11 đến 99. Mỗi biển số sẽ được cơ quan công an cấp khi mua xe mới hoặc chuyển nhượng xe. Địa phương có nhiều biển số xe nhất hiện nay là TP. Hồ Chí Minh(từ 50 đến 59).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.